Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

5.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Kollárova 4, 796 01 Prostějov Bezdlužná

Škola sídlí blízko středu města, je rozdělena na historickou hlavní budovu na Kollárově ulici a malou budovu pro I. stupeň a školní družinu na Erbenově ulici. V blízkosti školy staví všechny linky MHD a nachází se nejblíže autobusovému i vlakovému nádraží. Přibližně čtvrtina žáků dojíždí z vesnic a hodně ze sídlišť na okraji města. Na škole je pro děti výdejna jídla v malé budově a bufet ve velké budově. V areálu školy je dvůr pro školní družinu. Na protější straně školy můžeme najít sportovní areál TJ Sokol Prostějov, který škola využívá, když je příznivé počasí. Ve škole mají žáci k dispozici tělocvičnu a posilovnu. Základní škola od roku 1900 roztřídila žákyně podle bydliště a tak byla zřízena škola nová, která nesla název "II. samostatná obecná škola dívčí". V Kollárově ulici pak byla v letech 1904 -1905 dobudována nová školní budova. V období 1. světové války budovu zabrali pro účely vojenského lazaretu a školu přstěhovali do Komenského ul. V letech 1948-1953 škola užívala název "II. národní škola dívčí". V roce 2004 byla škola sloučena se základní školou Husovo náměstí a roku 2005 byl název školy změněn na Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. V současnosti na škole pracujeme dle nového školního vzdělávacího programu „S výpočetní technikou učení je hrou“. V mateřské škole pořádáme pravidelně dny otevřených dveří a každoročně zápis dětí do mateřské školy. Poskytujeme logopedickou péči přímo ve školce, je zde zřízená třída pro děti s narušenou komunikační schopností, kde poskytujeme nadstandartní logopedickou péči. Zajišťujeme pro děti také zájmové kroužky.

Recenze

5.0
★★★★★
★★★★★
4 Google recenzí
47922494 ARES
Vznik 1996
Telefony 582 345 160
RNDr. Josef Hrachovec (ředitel)
  • základní škola, historie školy, informace pro rodiče, výchovný poradce, školní preventista, školní psycholog, zápis do 1.třídy, školní jídelna, zájmové kroužky, mimoškolní aktivity, tělocvična, školní družina, výuka, mateřská škola, školka, kroužky pro děti, kroužky, školní klub, průběžné hodnocení žáků