Mgr. Procházka Daniel - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář byla založena v lednu 1991. Jelikož zakladatel JUDr. Antonín Procházka byl jmenován prezidentem republiky soudcem Ústavního soudu ČSFR a následně soudcem Ústavního soudu ČR, převzal vedení kanceláře jeho nástupce Mgr. Daniel Procházka. Za jeho vedení došlo mimo poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, obchodního práva, rodinného práva a pracovního práva, k rozšíření o oblasti trestního práva, správního práva a insolvenčního práva.

47209771 ARES
DIČ CZ6203030350
Vznik 1992
Telefony 585 243 948
Mobily 602 730 921
Mgr. Daniel Procházka (advokát)
JUDr. Monika Skřivanová (advokátka)
Eva Procházková (asistentka)
  • Mgr. Daniel Procházka, advokát, advokáti, advokátní kancelář, právo, právní poradenství, právník, právníci, právní služby,právní servis, občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo, insolvenční právo