Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb poskytuje zejména pomoc občanům při zvládání jejich obtížných životních situací. Nabízíme pro ně pečovatelské služby. Provozujeme domov pro matky s dětmi v tísni a azylový dům pro muže a ženy. Využít u nás mohou také noclehárnu.

75123240 ARES
Vznik 2008
Telefony 585 054 446
Mobily 724 136 944
Bc. Jaroslava Kocurková, DiS. (statuární zástupce)
  • Centrum sociálních služeb, sociální služby, azylový dům, dům pro matky s dětmi, domov pro matky s dětmi, noclehárna, pečovatelská služba, domy s pečovatelskou službou, azylový dům pro muže a ženy, domov pro matky s dětmi v tísni, klub sluníčko, seniorpark, tísňová péče, domy zvláštního určení