Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace

Provozujeme základní školu pro 540 žáků se školní družinou. Zaměřujeme se na rozšířenou sportovní výuku, lyžařské výcviky, recitační soutěže, fyzikální olympiády, výuku se zaměřením na matematiku a informatiku. Žáci mohou využívat velice efektivní školu v přírodě.

61989967 ARES
Vznik 2006
Telefony 585 080 070
Mgr. Pavel Konečný (ředitel školy)
Mgr. Josef Červený (zástupce ředitele)
  • Základní škola, nám. Svobody 3, kontakty základní škola, školní družina, školní jídelna, ekologie na škole, prostředí školy, zájmové útvary, zájmové kroužky, žákovský parlament, výchovný poradce, koordinátor prevence patologických jevů, školní psycholog, seznam zaměstnanců