Zelený dům pohody, příspěvková organizace

Poskytování sociálních služeb a dále máme provoz denního a týdenního stacionáře a domova pro osoby a to s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením.Zelený dům pohody poskytuje čtyři typy sociálních služeb:Denní stacionář,Týdenní stacionář,Domov pro osoby se zdravotním postižením,Chráněné bydlení.

  • sociální služby, Denní stacionář, Týdenní stacionář, Domov pro osoby se zdravotním postižením, domova pro osoby s mentálním postižením, domov pro lidi s přidruženým postižením, Škola života, Kutilská dílna, Práce s lidmi s autismem, Cvičení na stroji Power Plate,domov pro lidi s kombinovaným postižením,Zelený dům pohody,poskytovatel sociálních služeb,Chráněné bydlení,