Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace

Budova Základní školy a Mateřské školy Vyškov, Letní pole byla otevřena v roce 1993 (v minulosti se škola nacházela v prostorách současné KKD ve středu města a její kořeny sahají až do r. 1874). Jedná se o úplnou základní školu s 1. – 9. ročníkem, školní družinou a školní jídelnou.

46270981 ARES
Vznik 1993
Mgr. Jiří Sochor (ředitel školy)
Mgr. Miroslava Vágnerová (zástupce ředitele)
  • žákovská knihovna, školní vzdělávací program, školská rada, žákovská rada, školní jídelna, školní družina, základní škola, rozsáhlý venkovní sportovní areál, odborné učebny, třídy pro alergické děti, škola pro alergiky, mateřská škola, přírodovědná gramotnost, zájmové kroužky, školní klub, rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů, rozšířená výuka tělesné výchovy, rozvrh hodin, projekt edison, předškoláci