Geodetické práce - Ing. Sýkora Tomáš

Nabízím vypracování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Snažím se poskytovat kvalitní práci a chci svým zákazníkům vycházet vstříc v dodacích lhůtách a v termínech vyhotovení jednotlivých zakázek.

  • Geodetické práce Ing. Tomáš Sýkora ,geometrické plány pro grafické vyjádření rozsahu práva, výškopisné a polohopisné práce pro projekční účely, geometrické plány pro změnu obvodu budovy a vodního díla, geometrické plány pro opravy geometrického a polohového určení nemovitosti, geometrické plány pro vyznačení budovy a vodního díla, vyznačení budovy, vytyčení vlastnických hranic, zeměměřičská činnost, vyznačení budovy, vyznačení věcného břemene, geodezie