Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9

ZŠ Blažkova se nachází v příjemném prostředí na sídlišti Lesná. Školu navštěvuje 513 žáků a působí na ní 34 pedagogů. Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život", kde začínají převažovat nové přístupy a metody vzdělávání. Učitelé se vzdělávají v akreditovaných seminářích podle jejich zájmu o danou problematiku. Ve škole se utvořil tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou, komunitní školu. Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody, jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova apod., v současné době chystáme projektové vyučování. Styl výuky staví na co nejlepším poznání osobnosti každého žáka. To je také jeden z důvodů, proč na škole probíhá projekt Pohádková škola určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Vzhledem k tomu, že na škole působí speciální pedagogové, značná péče je věnována dětem s vývojovými poruchami učení či poruchami komunikačními. Integrovaným žákům je vypracováván individuální vzdělávací program. Při náprvě problémů způsobených vývojovými poruchami učení plně spolupracujeme s našimi partnery - PPP Kohoutova 4.

49466631 ARES
DIČ CZ49466631
Vznik 1996
Mgr. Petr Kapounek (ředitel)
  • základní školy s rozšířenou výukou jazyků, jazykové školy, moderní výukové metody, tělesné výchovy sportů, pohádková škola, individuální vzdělávací program, škola pro děti s vývojovými poruchami, English Jungle, matematický klokan, lyžařský výcvikový kurz Praděd,