Státní správa sociálního zabezpečení - Kroměříž

1 - 3 firem z 3 nalezených

Město Bystřice pod Hostýnem - Odbor občanských záležitostí

Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137 kontakt +420 573 501 917, (15 poboček)

Správa hospodaření města. Vymáhání nezaplacených místních i správních poplatků, zpracování daňového přiznání, vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů a vymáhání nezaplacených místních i správních poplatků.

web www.mubph.cz

Město Bystřice pod Hostýnem - Odbor sociálních věcí

Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1071 kontakt +420 573 501 980, (15 poboček)

Sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků. Vydávání parkovacích průkazů a zabezpečování výkonu státní správy i samosprávy na úseku školství.

web www.mubph.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž

Kroměříž, Generála Svobody 1190/2 kontakt +420 573 516 111, (94 poboček)

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a zařizuje výplaty těchto dávek, rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce…

web www.cssz.cz/cz